Χορηγίες

Προσφορὲς – Δωρεὲς

Προτάσεις “Φιλάρετες”

Ἀρχικὴ Σελίδα

AG


Ὁ Σύλλογός μας σὺν Θεῷ συνεχίζει!
Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν συλλογὴ τροφίμων πρὸς διανομὴ
Εὺχαριστοῦμε βαθύτατα ποὺ ἀνταποκριθήκατε στὴν Ἔκκλησή μας!site-new


Παραλαβὴ μαγειρεμένων φαγητῶν ἀπὸ τὴν «Ὀργάνωση Γῆς» 26.2.2020ENISXISI-SITE


Οἱ Χορηγοί μας


Greece United States

Νέες Ἀναρτήσεις

Ἀνακοινώσεις

Ἐγγραφὴ στὴν Newsletter

Ἀρχεῖον Δημοσιεύσεων

 • 2020 (102)
 • 2019 (259)
 • 2018 (241)
 • 2017 (246)
 • 2016 (226)
 • 2015 (134)
 • 2014 (178)
 • 2013 (143)
 • 2012 (49)
 • 2011 (19)
 • 2010 (17)
 • 2009 (23)
 • 2008 (26)