Άλμπουμ

Προσφορὲς ἀπὸ τοὺς χορηγούς μας,
«Metro» καὶ «Φρεσκούλη», 09.08.2022

Παραλαβὴ ἀπὸ κ. Καβαλάρη
28.4.2021

Παραλαβὲς ἀπὸ τὴν ALFA PASTRY
17.8.2021

Παράδοση στοὺς πυροπλήκτους
Ἀρχαίας Ὀλυμπίας 18.8.2021

Ἐπίσκεψη στὸ Γενικὸ Κατάστημα Κράτησης
Α΄ τύπου Ἄμφισσας, 08.07.2022

Αἱμοδοσία στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας
27.2.2021

Κοπὴ πίττας στὸ Σύλλογό μας
1.1.2021

Ἔκθεσις Ἀγάπης
14.12.2020

Παραλαβὴ ἀπὸ κ. Καβαλάρη
Παράδοση στὸ «Ὁ Ἄλλος Ἄνθρωπος» (12/2020)

Παράδοση στὴν «Ἀγκαλιά» 12.2020

Παραλαβὴ ἀγαθῶν
19.11.2020

Παραλαβὴ ἀπὸ Θεσσαλονίκη
15.10.2020

Διακονητὲς ἐν δράσει
2020

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position