Διοικητικὸ συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

 

Διοικητικό  Συμβούλιο

Πρόεδρος: Χωριατοπούλου-Τούντα Αθηνά
Γραμματέας : Φωκιανού-Γκλιάτη Ιουστίνα
Ταμίας: Γκούφα – Ούτου Αιμιλία
Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουκούδα Γεωργία

Εξελεγκτική  Eπιτροπή

Πρόεδρος: Παγουλάτου – Τούμπα  Βανέσσα – Μαριάνθη
Γραμματέας: Κουτσούμπα – Χρήστου Θεοδώρα
Μέλος: Ανδριοπούλου – Κουρέα Δήμητρα
Αναπληρωματικό  Μέλος  Εξελεγκτικής  Επιτροπής
Στεφάνου-Τσεκούρα Αργυρώ


Κοσμήτορας

Παπασωτηρίου – Τζέρμια  Όρσα

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position