Διοικητικὸ συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

Διοικητικό  Συμβούλιο

Πρόεδρος: Λιβίζου – Χωριατοπούλου-Τούντα Αθηνά

Γραμματέας : Φωκιανού-Γκλιάτη Ιουστίνα

Ταμίας: Γκούφα – Ούτου Αιμιλία

Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κουκούδα Γεωργία

Εξελεγκτική  Eπιτροπή

Πρόεδρος: Παγουλάτου – Τούμπα  Βανέσσα – Μαριάνθη

Γραμματέας: Κουτσούμπα – Χρήστου Θεοδώρα

Μέλος: Ανδριοπούλου – Κουρέα Δήμητρα

Αναπληρωματικό  Μέλος  Εξελεγκτικής  Επιτροπής

Στεφάνου-Τσεκούρα Αργυρώ

Κοσμήτορας

Παπασωτηρίου – Τζέρμια  Όρσα

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position