Δωρεές

Στηρίξτε τὸν Σύλλογό μας

Παρ᾿ ὅλο ποὺ σημαντικὸ τμῆμα της φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας τοῦ Συλλόγου μας στηρίζεται σὲ δωρεὲς ὑλικῶν ἀγαθῶν (πχ. τρόφιμα, ρουχισμὸ καὶ φαρμακευτικὲς προμήθειες), ὑπάρχουν πολλὲς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες ὁ Σύλλογο μας πρέπει νὰ παράσχει στοὺς ὠφελουμένους οἰκονομικὴ βοήθεια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ μόνο ἀποτελεσματικὸ μέσο γιά την ἀποπληρωμὴ χρεῶν τὴν πληρωμὴ ἐνοικίων, λογαριασμῶν καὶ ἰατρικῶν ἐξόδων, κ.α. Γιά τὴν ἐξυπηρέτηση τέτοιου εἴδους ἀναγκῶν, ὁ Σύλλογος μας ἐξαρτᾶται ἰδιαιτέρως ἀπὸ τακτικοὺς δωρητὲς οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν τὶς δραστηριότητες του Συλλόγου μας, τὶς στηρίζουν μέ τὶς προσευχές τους, καὶ συμβάλλουν, ἀνάλογα μέ τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν, σὲ τακτικὴ βάση.

Ἡ δωρεά σας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ποσοῦ, εἶναι σημαντικὴ καὶ δὲν θὰ εἶναι ἀνώφελη!

Ὑπάρχουν τρεῖς τρόποι προσφορὰς οἰκονομικῆς βοήθειας: μὲ πιστωτικὴ κάρτα (μέσω PayPal), μὲ PayPal, καὶ ἀπευθείας τραπεζικὴ μεταφορὰ (δηλαδὴ τραπεζικὸ ἔμβασμα). Ἡ διαδικασία μέσω PayPal (κατὰ δική μας σύσταση) εἶναι ἀσφαλὴς καὶ ἀπαιτεῖ μία πιστωτικὴ κάρτα ἡ ἕναν ὑπάρχοντα λογαριασμὸ PayPal. Τα τραπεζικὰ ἐμβάσματα συνιστῶνται μόνο γιὰ ὅσους ἔχουν τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς μὲ χαμηλὲς κρατήσεις.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ :

Δικαιοῦχος: Σύλλογος «Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων»

Λογαριασμὸς ETE:
SWIFT: ETHNGRAA
ETE: 074/480083-47
IBAN: GR 5201100740000007448008347
BIC: ETHNGRAA

Λογαριασμὸς ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
SWIFT: PIRBGRAA
PIR: 5125-076602-200
IBAN: GR 1401721250005125076602200
BIC: PIRBGRAA

 

PayPal

Παρακαλοῦμε το ποσό της δωρεάς σας νὰ ὁρίζεται σὲ εὐρώ. Ὅσο ὁλοκληρώνετε την συναλλαγή σας, το PayPal θὰ ἐμφανίσει πόσο θὰ χρεωθεῖ ἡ πιστωτική σας κάρτα ἡ ὁ λογαριασμὸς κατά τὸ τοπικό σας νόμισμα.

Γιὰ ἀπλή/ξεχωριστὴ /μονὴ πληρωμὴ σὲ/μὲ ποσό τῆς ἐπιλογῆς σας:

 

*Παρακαλοῦμε βεβαιωθείτε ὅτι τοποθετεῖτε τὸ προσωπικὸ ὄνομα τῆς Προέδρου τοῦ Συλλόγου (Ἀθηνᾶ Τούντα) on your wire, ἐφ᾿ ὅσον οἱ ἑλληνικὲς Τράπεζες δὲ θὰ δεχθοῦν wires χωρὶς ἕνα προσωπικὸ ὄνομα.

Μεμονωμένη δωρεά
Eπαναλαμβανόμενη συνδρομή


Aκυρώστε την συνδρομή σας

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position