Ἀπόδοση Εὐγνωμοσύνης

+++

 

Ἀπόδοση Εὐγνωμοσύνης

Δευτέρα 15 Ἰουλίου 2013, 10:00 π.μ.

Ἡ «Καπετάνισσα» τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
ἐπιβιβάζεται στὸ ψαροκάικο τοῦ νέου φίλου καὶ εὐεργέτη τοῦ Συλλόγου κ. Σταύρου Παγίδα.

Ὁ π. Σωτήριος Γιούλης καὶ ἡ κα Ἀρχοντούλη γνωρίζονται μὲ τὴν Οἰκογένεια Παγίδα.

Ἕνα μικρὸ “ἀντίδωρο” ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου: τὸ τελευταῖο τεῦχος τῆς «Χειραψίας».

 Ὁ Ἁγιασμὸς ἀρχίζει ἀπὸ τοὺς π. Σωτήριο καὶ Ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ.

Ἡ ἀγαπημένη Οἰκογένεια παραστέκεται μὲ ἀξιέπαινη τάξη… 

 …καὶ ἐκζητεῖ μὲ ὑποδειγματικὴ εὐλάβεια τὶς Εὐλογίες τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁλοκληρώνεται καὶ ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα
γιὰ καλύτερες ἡμέρες ζωγραφίζονται στὰ πρόσωπα.

 Ὁ σεβαστὸς Ἱερέας ἁγιάζει τὸ καΐκι, τοὺς ἐργαζόμενους καὶ τὰ δίχτυα. 

 Ἀναμνηστικὴ φωτογραφία μὲ ὅλα τὰ παρευρεθέντα μέλη τῆς Οἰκογένειας Παγίδα
καὶ τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου».

 Σύσσωμη ἡ φίλη Οἰκογένεια συνοδεύει τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Συλλόγου.

Καθ᾿ ὁδὸν εὐλογήθηκε καὶ τὸ σκάφος τῆς Δήμητρας,…

…δευτερότοκης κόρης τοῦ κ. Σταύρου Παγίδα καὶ πρωταθλήτριας τῆς ἱστιοπλοΐας.

 Μία οἰκογενειακὴ φωτογραφία, μαζὶ μὲ τὴν Πρόεδρο, θεωρήθηκε ἀπαραίτητη καὶ ἐδῶ.

Ἡ ἄψογη φιλοξενία ἐπισφραγίσθηκε μὲ παράθεση γεύματος,
ποὺ συνοδεύτηκε μὲ ζεστή, ἀλλὰ καὶ οἰκοδομητικὴ πνευματικὴ συζήτηση,
ἡ ὁποία εὐχόμαστε ἐκ μέσης καρδίας
νὰ ἀποδώσει καρποὺς Σωτηρίας. 

+++
Νέες Αναρτήσεις
Αρχείο Δημοσιεύσεων
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position