Κατηγορία: Τιμητικές Αναφορές

Ο Ποιμήν ο Καλός, ο Άνθρωπος του Θεού
+++ Ἐπὶ τῇ κοιµήσει τοῦ Πατρός, Γέροντος καὶ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ († 17.5.2013 ἐκ.ἡµ.)    Ὁ Ποιµὴν ὁ Καλός, ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ          Σεβασµιώτατε Μητροπολῖτα [...]
Read More
Νέες Αναρτήσεις
Αρχείο Δημοσιεύσεων
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position