Πασχαλινὸ Τραπέζι Ἐθελοντισμὸς – Ἅγιος Φιλάρετος» – Ἀλληλεγγύη

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
 Ἐθελοντισμὸς – «Ἅγιος Φιλάρετος» – Ἀλληλεγγύη
6η Μαΐου 2013, Λαμπροδευτέρα

 

 

  Δευτέρα τοῦ Πάσχα μεσημέρι,
στὸν Ξενῶνα Ἀστέγων «Ἀνακούφιση»
τοῦ Δήμου Πειραιῶς
Οἱ χαρούμενοι καλεσμένοι
συγκεντρώνονται ἀπὸ παντοῦ
Τὸ πασχαλινὸ μέν, ἀλλὰ ἀπέριττο τραπέζι ἑτοιμάζεται.
Ἀνάμεσα στοὺς σερβιτόρους ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου μας
κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
«Ἅγιος Κυπριανὸς» κ. Ἀνδρέας Κουνέλης…
  «Ἡ τράπεζα γέμει, ὁ μόσχος πολύς.
Μηδεὶς ἐξέλθει πεινῶν…»
  Ἡ οἰκογένεια Κουτσολιάκου προσέφερε τὸ γεῦμα
καὶ χειροκροτήθηκε ἐπάξια ἀπὸ ὅλους…

 

Εὐχαριστίες ἐκ μέρους τῶν φιλοξενουμένων στὸν Ξενώνα.
«Ὁ “Ἅγιος Φιλάρετος” εἶναι μιὰ ὄαση γιὰ ἐμᾶς»  

 

Ἡ οἰκογένεια Ρούτση ἔτερψε τὴν ἀκοὴ τῶν συνδαιτημόνων
μὲ παραδοσιακὰ Ἀνοιξιάτικα τραγούδια
 
 
Νέα ἐπάξια χειροκροτήματα

 

 Τὸ ἀπαραίτητο τσούγκρισμα τῶν κόκκινων αὐγῶν,
ποὺ
προξενεῖ πάντοτε, μὲ ἕνα ἀνεξήγητο τρόπο,
μιὰ αὐθόρμητη παιδικὴ χαρά, σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους…
 «Χριστὸς Ἀνέστη», «Ἀναστάσεως Ἡμέρα»
καὶ ἄλλα Πασχαλινὰ Τροπάρια ἔψαλαν
οἱ παρευρισκόμενες Μοναχές… 
 
 Ὅλοι συνέψαλαν καὶ ἡ ζεστὴ οἰκογενειακὴ “ἀτμόσφαιρα”
ποὺ δημιουργήθηκε, μαζί μὲ τὴν
Πασχαλινὴ χαρμολύπη,
συγκίνησε τὶς καρδιὲς…
 

 

  Εὐγενικ περιποίηση, γλυκὰ καὶ χαμόγελα στοὺς πονεμένους
συνανθρώπους μας, ποὺ τόσο τὰ χρειάζονται…

 

 
 «Εὐχαριστοῦμεν Σοι Κύριε, ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς
τῶν ἐπιγείων Σου ἀγαθῶν. Μὴ στερήσης ἡμᾶς
καὶ τῆς ἐπουρανίου Σου Βασιλείας…»
Πασχαλινὰ δωράκια γιὰ ὅλους καὶ μία σημαντικὴ πρόταση,
ἐκ μέρους τοῦ παρευρισκομένου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδεκτὴ μὲ ἄλλα ἐνθουσιώδη καὶ παρατεταμένα χειροκροτήματα:…

 

 
…νὰ ἀναδεχθῆ ὁ «Ἅγιος Φιλάρετος» στὸ Ἅγιο Βάπτισμα
τὰ δύο χαριτωμένα παιδάκια τῆς φιλοξενούμενης κας Νίνας 

 

 Ἐπίλογος ἀπὸ τὴν Πρόεδροτοῦ Συλλόγου μας
κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη:
 «Σήμερα μᾶς δώσατε πολὺ χαρά, Πασχαλινὴ χαρά,
μὲ τὴν φιλοξενία Σας καὶ αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη
νὰ Σᾶς ὑποσχεθοῦμε ὅτι δὲν θὰ Σᾶς ἐγκαταλείψουμε…»…

 

Νέες Αναρτήσεις
Αρχείο Δημοσιεύσεων
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position