Στιγμιότυπα ἀπὸ τὶς ποικίλες δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τῆς περιόδου 2016-2017 ● Βίντεο

Diakonites-2016-2017

«Προβλήθηκε στὴν Γ΄ Συνεστίασι Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Ἐθελοντές – Διακονητὲς 22.11/ 5.12.2017»

 

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position